Projekty wind

Windy z zaniżonym podszybiem i nadszybiem

Windy z zaniżonymi strefami bezpieczeństwa mają zastosowanie w modernizowanych lub przebudowywanych budynkach gdzie należy dostosować się gabarytami szybu do istniejących warunków np. do wysokości dachu lub wszędzie tam gdzie ze względu na warunki budowlane nie można wykonać standardowego szybu windowego.

Rysunki dźwigów z dojściem jednostronnym (standard) / dwustronnym (przelot na wprost)

Standard

Przelotowa na wprost

Dźwigi z zaniżonym nadszybiem

rysunki

karta techniczna

rysunki

karta techniczna

Q630 kg 8 /osób (kabina 1100x1400 mm)

1 m/s

Q850 kg 11 /osób (kabina 1100x1850 mm)

1 m/s

Q1000 kg 13 /osób (kabina wym. 1100x2100 mm)

1 m/s

Dźwigi z zaniżonym podszybiem

rysunki

karta techniczna

rysunki

karta techniczna

Q630 kg 8 /osób (kabina 1100x1400 mm)

1 m/s

Q850 kg 11 /osób (kabina 1100x1800 mm)

1 m/s

Q1000 kg 13 /osób (kabina wym. 1100x2100 mm)

1 m/s

Dźwigi z zaniżonym podszybiem i nadszybiem

rysunki

karta techniczna

rysunki

karta techniczna

Q630 kg 8 /osób (kabina 1100x1400 mm)

1 m/s

Q850 kg 11 /osób (kabina 1100x1850 mm)

1 m/s

Q1000 kg 13 /osób (kabina wym. 1100x2100 mm)

1 m/s

Uwagi: dźwigi z zaniżonymi strefami bezpieczeństwa w podszybiu lub nadszybiu wymagają indywidualnej zgody UDT !!!
Osoby
Wózek inwalidzki
Nosze
Łóżko szpitalne
Samochód
Paleta
Wózek widłowy
Towary
Straż pożarna