Kontakt

Dane adresowe grupy NTS LIFT

Wybierz region

Region 1 - Oddzial południe

Region 2 - Oddział zachód

Region 3 - Oddzial wschód

Dział techniczny

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział serwisu

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział projektowy

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział reklamacji

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział ofert

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Sekretariat

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział techniczny

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział serwisu

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział projektowy

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział reklamacji

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział ofert

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Sekretariat

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział techniczny

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział serwisu

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział projektowy

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział reklamacji

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział ofert

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Sekretariat

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

NTSLIFT spółka cywilna
Janusz, Krzysztof Kasperowscy

Zabawa 179, 32-020 Wieliczka

NIP: 683-20-80-751

Regon: 122773905

KRS: 00000000000000000

Nr rachunku bankowego: PEKAO PLN 000000000000000000000000000000

PEKAO EURO 00000000000000000000000000000

PEKAO USD 00000000000000000000000000000

Email: 12 288 06 26

Tel: biuro@ntslift.com

Zakład
produkcyjny:

Adres: Zabawa 179,

32-020 Wieliczka

Email: biuro@ntslift.com

Tel: 12 288 06 26

Skontaktuj sie z nami

Thank you!

Your message has beed received. We’ll get back to you shortly.