Kontakt

Dane adresowe grupy NTS LIFT

Wybierz region

Region 1 - Oddział południe

Region 2 - Oddział wschód

Region 3 - Oddzial zachód

Dział techniczny

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział serwisu

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział projektowy

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział reklamacji

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział ofert

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Sekretariat

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział techniczny

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział serwisu

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział projektowy

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział reklamacji

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział ofert

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Sekretariat

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział techniczny

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział serwisu

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział projektowy

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział reklamacji

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Dział ofert

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

Sekretariat

Tel. 12 288 06 26

Fax (12) 349 09 63

e-mail biuro@ntslift.com

e-mail zapytanients@gmail.com

WINDY WIPRO SP. Z O. O.

Zabawa 179, 32-020 Wieliczka

NIP: 6832103529

Regon: 382308124

KRS: 0000765948

Nr rachunku bankowego:

PEKAO PLN 24 1240 5080 1111 0010 8769 9936

E-mail: biuro@windywipro.pl

Tel: 12 288 06 26

Zakład
produkcyjny:

Adres: Zabawa 179,

32-020 Wieliczka

E-mail: biuro@ntslift.com

Tel: 12 288 06 26

NTSLIFT spółka cywilna Janusz, Krzysztof Kasperowscy

Zabawa 179, 32-020 Wieliczka

NIP: 683-20-80-751

Regon: 122773905

Nr rachunku bankowego:

PEKAO PLN 43 1240 5080 1111 0010 7144 7244

E-mail: biuro@ntslift.com

Tel: 12 288 06 26

Skontaktuj sie z nami

Thank you!

Your message has beed received. We’ll get back to you shortly.